Co powinno być oznakowane w halach produkcyjnych?

W halach produkcyjnych istnieje wiele różnorakich oznakowań, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracującym tam ludziom. Ponadto wytyczenie oraz właściwe oznaczenie ciągów komunikacyjnych dla pieszych, dróg roboczych dla wózków transportowych, czy też miejsc składowania półproduktów oraz gotowych wyrobów sprzyja podniesieniu wydajności. Przy właściwych oznakowaniach zmniejsza się ryzyko wystąpienia sytuacji, które mogą stać się zagrożeniem dla życia i zdrowia pracowników, a także dla obsługiwanego przez nich sprzętu. Jakie są najistotniejsze miejsca oznakowania hal fabrycznych?

Najważniejsze elementy oznakowania hali produkcyjnej

Za najważniejsze ze stosowanych oznakowań w halach produkcyjnych są uznawane te, które wytyczają drogi ewakuacyjne i przeciwpożarowe oraz linie ograniczające, stosowane wokół gniazd produkcyjnych, pól Systemu 5S, pól odkładczych oraz stref wyłączonych z ruchu. Ponadto istotne jest odizolowanie miejsc pracy od miejsc ruchu wraz z wyznaczeniem dróg dla wózków widłowych oraz innych pojazdów i sprzętów. Stosowane jest również określanie kategorii dróg według ważności ich użytkowania.

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest oznakowanie ciągów dla pieszych oraz oznakowanie miejsc składowania dla palet, czy kontenerów oraz funkcjonowania ramp wyładowczych, czy wokół słupów. Oznakowane muszą zostać miejsca występowania hydrantów oraz innego sprzętu gaśniczego, przeciwpożarowy wyłącznik zasilania elektrycznego, zbiorniki etc. Dodatkowo do oznakowania hal produkcyjnych należy malowanie skrajni oraz montaż barier protekcji i odbojów zabezpieczające słupy. Stosowane oznakowanie ostrzegawcze to np. żółto-czarne linie wokół ramp, przy krawędziach na schodach oraz wokół konstrukcji wsporczych. Wszystkie elementy oznakowań, w tym linie, symbole, piktogramy, oznaczenia BHP muszą być dobrze widoczne, a także czytelne dla pracowników.

Jak wykonuje się oznakowania poziome?

Oznakowania poziome w halach produkcyjnych wykonywane jest za pomocą techniki malowania natryskowego. W zależności od rodzaju podłoża mogą to być najtrwalsze oznaczenia wgłębne, stosowane szczególnie w miejscach o niekorzystnych temperaturach oraz w miejscach wzmożonego ruchu i narażenia pasów na ścieranie. Bardziej ekonomiczne i stosowane w miejscach o mniejszym ruchu to oznaczenia napowierzchniowe oraz oznaczenie napowierzchniowe na podłożu śrutowanym. Są one mniej inwazyjne dla posadzek, ale wykluczone do zastosowania w miejscach o dużym ruchu.

Waga oznakowania hali produkcyjnej

Właściwe oznakowanie hali produkcyjnej to nie tylko wymóg BHP i rzeczywiste podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników. Ma ono również duży wpływ na polepszenie organizacji i efektywności pracy. Dobrze oznakowana hala umożliwia sprawne i bezpieczne poruszanie się w jej granicach, co znacznie zmniejsza ilość nieproduktywnych działań.

Możesz również polubić…