Outsourcing BHP jako nadzór – czym jest i jakie daje korzyści?

Pracodawca zatrudniający ludzi ma w obowiązku zagwarantowanie im warunków zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy są w tym wypadku jednoznaczne i dotyczą wszystkich firm, bez względu na skale zatrudnienia. Czy jest to kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, czy kilka tysięcy pracowników, niezbędny jest odpowiedni nadzór BHP. Duże przedsiębiorstwa najczęściej posiadają własnego behapowca, w mniejszych najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z outsourcingu BHP. Czym to jest?

Outsourcing BHP – co to?

Ogólne pojęcie outsourcingu dotyczy wydzielenia z zakresu działalności przedsiębiorstwa jakiegoś obszaru zadaniowego i powierzenie zajęcia się nim firmie zewnętrznej. Outsourcing najczęściej jest wynajmowany do księgowości, czy działu informatycznego i zazwyczaj to właśnie firma zewnętrzna lepiej, efektywniej i zarazem taniej radzi sobie z danym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie outsourcing staje się coraz popularniejszy w wielu innych działach. Zadania wewnątrz firmowe zleca się podmiotom zewnętrznym w zakresie organizacji wypoczynku, konferencji, czy wyżywienia oraz sprzątania, a także nadzoru dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Outsourcing BHP to po prostu organizacja i nadzór wszystkich działań wymaganych przepisami, np. szkoleń BHP, a preprowadzonych przez profesjonalną firmę zewnętrzną, zatrudniającą specjalistów właśnie z zakresu BHP.

Outsourcing BHP – co można otrzymać w zakresie takich usług?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z wykorzystaniem nadzoru BHP przeprowadzanego przez firmę zewnętrzną jest coraz bardziej i częściej docenianym rozwiązaniem w wielu firmach. Co więcej, ten rodzaj usługi jest dostępny dla coraz większej liczby branż i działów w firmach. Bez względu na to, czy firma zajmuje się budownictwem, handlem, czy usługami system outsourcingu BHP sprawdza się w każdej z nich, chociaż dotyczy raczej przedsiębiorstw niezatrudniającym więcej niż stu pracowników.

Zakres obowiązków firmy od outsourcingu BHP określany jest pisemną umową. Jest to umowa zwyczajna, w której usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia określonych zadań, w określonym czasie, za określone pieniądze. Zakres outsourcingu BHP przeprowadzanego w przedsiębiorstwie może dotyczyć:

  • podstawowego lub zaawansowanego doradztwa z zakresu BHP;
  • przeprowadzanie audytów BHP;
  • przeprowadzenie podstawowych szkoleń BHP, a także szkoleń specjalistycznych i szkoleń dodatkowych np. w kwestii udzielania pierwszej pomocy medycznej;
  • przeprowadzanie analiz oraz ocen ryzyka na stanowisku pracy;
  • badania czynników pracy;
  • analiza zaistniałych wypadków i przyczyn ich zaistnienia w miejscu pracy;
  • firma outsourcingowa może również reprezentować przedsiębiorstwo przed takimi organami kontrolnymi, jak Państwowa Inspekcja Pracy, czy Państwowa Inspekcja Sanitarna, a także przygotowywać do takich wizyt.

Outsourcing BHP – dlaczego warto?

Główną zaletą wynajęcia usługodawcy z zakresu BHP jest oszczędność, a ze względu na przepisy każda firma musi stanąć przed wyborem: albo wynająć outsourcing BHP, albo stworzyć etat dla specjalisty z zakresu BHP. Przy niewielkiej firmie drugie rozwiązanie znacznie podnosi koszt prowadzenia działalności i znacznie tańsze i wygodniejsze jest w takich wypadkach wynajęcie outsourcingu BHP. Trzeba przy tym dokładnie sprawdzić wynajmowaną firmę, gdyż aby prowadzić outsourcing BHP konieczne jest zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów i posiadanie wszelkich uprawnień z dziedziny BHP.

Możesz również polubić…